Άλογο / Σέλες / Endurance

Σέλα ιππικής αντοχής και ελεύθερης ιππασίας

AA: 2377 Κωδικός: ΣΕΛ-0204

393.00 €

Περιγραφή προϊόντος

Σέλα αντο­χής και ελεύ­θε­ρης ιπ­πα­σί­ας κο­μπλέ.

Όσο πε­ρισ­σό­τε­ρο χρό­νο περ­νάς στη σέλα, τόσο πιο ση­μα­ντι­κό εί­ναι να εί­σαι άνε­τος με αυτή.

Η σέλ­λα ιπ­πι­κής αντο­χής εί­ναι κα­τα­σκευα­σμέ­νη έτσι ώστε να παρέχει άνεση και ασφάλεια στον ιππέα και το άλογο. Τα μεγάλα παραπλευρίδια υποστηρίζουν τα πόδια μέχρι κάτω για μεγαλύτερη ασφάλεια και ακεραιότητα θέσης και στάσης ίππευσης.
Πωλεί­ται ολο­κλη­ρω­μέ­νη με έπο­χο αρ­τά­νες και ανα­βο­λείς.

Περισσότερα της κατηγορίας

  • Προσφορές
  • Περισσότερα
Σέλα Endurance

Σέλα Endurance

299.00

  • Σελίδα: 1
  • 2

Ομάδες προϊόντων

Μενού πελάτη

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Aποδοχή όλων

Περισσότερα